Sportovní vyžití při studiu FIT

Počítač svítící do noční tmy hraje barvami Eduxu a v dalších pootevíraných záložkách prohlížeče se dají kromě chatovacích oken sociálních sítí tušit také prohlížené materiály z již uplynulých prezentací. Občas problikne vývojové prostředí s narychlo psaným zdrojovým kódem a komorní atmosféru s příkazovou řádkou narušuje pouze hmyz poletující před monitorem.

Návštěvy přednášek a cvičení se po vítané letní přestávce znovu staly denním chlebem a jak to tak vypadá, ten dnešní večer, kdy je třeba vyřešit ještě dvě úlohy a připravit se na písemku, se protáhne až do zítřejšího rána. Tento týden již potřetí.

Nejen školou živ je student, je třeba posilovat i ducha (někdo by řekl zdravý rozum) a tělo. Atmosféru zmíněnou v úvodu jsme si zažili jistě všichni, a to nejednou.

Pokračování takovým tempem s odpíráním jakékoliv formy relaxace ale časem znamená i pro toho nejotrlejšího jedince postupné vyhořívání a jednou
z mnoha osvědčených aktivit, které dopomáhají k pročištění mysli, je sport. Pokud člověk jen trochu chce, v rámci školy i mimo ni si jej užije dosyta.

Sport jako tělocvik

Současní studenti FIT už jistě za nějaký ten rok působení na škole ví, že než dokončí bakaláře, musí mít v indexu splněny dva semestry povinného tělocviku. To je minimum, pod které se zkrátka nejde. Naštěstí tu neexistuje omezení na maximální počet zápisů.

Nabídka ze strany Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT je dost lákavá a rozmanitá na to, aby se studium dalo projít i se dvěma zapsanými tělocviky každý semestr. Vždyť k některým sportům by se člověk na takové úrovni a za daných okolností, ať už finančních či prostorových, mimo studium ani nedostal, tak proč nevyužít šance?

Na konci každého semestru si lidé chválí poněkud netradiční sporty jako golf, curling, frisbee, ale také vodní sporty, které se provozují na Malé Chuchli. Špatným tahem určitě nejsou ani klasické běhací či skákací sporty, kterých je v nabídce ÚTVS přes čtyřicet.

Souboj fakult

Aby všeho toho pohybu nebylo málo, v akademickém roce 2011/2012 vznikl i takzvaný Souboj fakult. Jedná se o jednu z mnoha aktivit Studentské unie ČVUT (studentská organizace sdružující různé kluby působící na půdě školy), která si tímto dala za úkol organizovat v pravidelných měsíčních intervalech jednodenní sportovní klání mezi týmy složenými ze studentů a zaměstnanců příslušných fakult. Naše fakulta se do akce zapojila samozřejmě hned od samotného počátku.

Hlavní motivací je probudit v lidech zdravou soutěživost a zjistit odpověď na každoroční otázku života, vesmíru a vůbec, která zní: „Která z fakult má nejlepší sportovce?“

Na akcích vždy panuje dobrá atmosféra, samozřejmostí je občerstvení s pípou a tuna nových zážitků ze sportů, které by si člověk opět možná nikdy nevyzkoušel – například dračí lodě. Vždyť kdy jindy je možné pádlovat na jedné úzké palubě společně s dalšími devatenácti budoucími inženýry, zatímco celý váš výkon řídí bubeník udávající rytmus a společně se snažíte předjet a ponížit dalších čtyřicet pádlujících skoro-inženýrů v okolních lodích?

FIT se do toho pustil s vervou a v historickém prvním ročníku soubojů (ak. rok 2011/2012) obsadil celkové 2. místo poté, co celý rok okupoval čelní pozice a teprve ve finále při dračím pádlování jej dokázala porazit FJFI. Uplynulý rok už nebyl tolik úspěšný a i přesto, že se nám podařilo dvakrát umístit na medailových pozicích (florbal, frisbee), skončili jsme na nepříliš populárním 6. místě z 8 zúčastněných týmů.

Ambice do dalších let jsou nicméně velké a s radostí přivítáme každou novou a odhodlanou krev. Stačí sledovat náš fakultní Facebook, kde na chystané souboje pravidelně upozorňujeme a verbujeme nové lidi do fakultních týmu.

Takže na viděnou při soubojích, FIŤáci!

 

Jan Bouchner

V roce 2014 jsem si po pěti letech na FIT odnesl v igelitce inženýrský diplom a v hlavě vyjma nabytých vědomostí i spoustu hezkých vzpomínek. Starám se o napůl uschlý fíkus, a proto jsem dobrý člověk. Kontaktovat mě můžete na bouchja1@fit.cvut.cz.