Nové předměty – zimní semestr 2023/2024

Zimní semestr se kvapem blíží, a tak je nejvyšší čas představit novinky, na které se mohou studenti FIT ČVUT těšit. Své si najdou jak nováčci, tak i studenti navazujících programů.

Introduction to Computer Science (BIE-CSI)

Web předmětu; typ: bakalářský, volitelný; počet kreditů: 2; rozsah: 0 + 2; jazyk: AJ

Jednou jeden moudrý člověk pronesl: „It is what it is.“ Název tohoto nového volitelného předmětu je v tomto případě vskutku všeříkající. Klade si za cíl představit novým studentům bakalářského studia naprosté základy počítačových věd a nastavit všem společnou počáteční laťku vědomostí. Předmět bude vyučován částečně kontaktně a částečně online, a to pouze v zimním semestru. Předmět vede prof. Christoph Kirsch. Zájemci nechť požádají svou studijní referentku o zapsání e-mailem.

System Engineering (BIE-SEG) 

Web předmětu; typ: bakalářský, volitelný; počet kreditů: 0; rozsah: 0 + 2; jazyk: AJ

Nejste si jistí, jestli si zapsat tento předmět? Uděláme rychlý testík: procesy, vlákna, emulace, virtualizace, virtuální paměť, paralelismus. Znáte? A mohli byste mi je srozumitelně vysvětlit? Pokud váháte, ale základy již máte za sebou, neměli byste BIE-SEG vynechat! Naučíte se, jak pracovat se souběžnými výpočty tak, abyste měli neustálý přehled o aktuálním stavu a předešli chybám během přístupu k datům. Předmět vede prof. Christoph Kirsch.

Testování kvality software (BI-QUA)

Web předmětu; typ: bakalářský, volitelný; počet kreditů: 4; rozsah: 0 + 3; jazyk: CZ

Oddělením QA se v mnoha firmách dodnes nepřisuzuje dostatečná pozornost a proto slovy klasika „Nemůžeme mít hezké věci“. Nedostatečná kvalita kontroly pokazila reputaci již nejednomu letitému a patřičně finančně nákladnému projektu.

Takový nepěkný zádrhel naštěstí nemůže potkat naše studenty, kteří se od zimního semestru 2023/2024 mohou intenzivně trénovat v postupech testování a řízení kvality. Jak by měl tester správně spolupracovat s týmem? Jak samostatně provést test analýzu a navrhnout testovací scénáře včetně testovacích dat, automatizovat proces testování a nalezené chyby srozumitelně prezentovat? To vše se studenti naučí v novém předmětu BI-QUA vytvořeném ve spolupráci s odborníky z Quanti.

Základy systémové bezpečnosti (BI-ZSB.21)

Web předmětu; typ: bakalářský, volitelný; počet kreditů: 5; rozsah: 2 + 2; jazyk: CZ

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními koncepty systémové bezpečnosti. Dále předmět představí základy forenzní analýzy a souvisejících témat malware analýzy a reakce na bezpečnostní incidenty. Absolvent předmětu získá teoretické i praktické znalosti v oblasti zabezpečení moderních operačních systémů, ale i dovednosti pro samostatnou práci v oblasti analýzy bezpečnostních incidentů v rámci OS.

Aplikovaná síťová bezpečnost (BI-ASB.21)

Web předmětu; typ: bakalářský, volitelný; počet kreditů: 5; rozsah: 2 + 2; jazyk: CZ

Navazující předmět rozvádějící praktické využití učiva získaného v rámci předmětu BI-PSI. Studenti se dozví více o infrastruktuře veřejného klíče, šifrovaných síťových protokolech, zabezpečení linkové a síťové vrstvy nebo bezdrátových sítích. Problematika zabezpečení bude vyučována na příkladech praktických aplikací.

Nová média v umění a designu (NI-NMU)

Web předmětu; typ: magisterský, volitelný; počet kreditů: 3; rozsah: 2 + 0; jazyk: CZ

Máte v sobě vedle technika i kreativního ducha? Výtečně, pak se jistě rádi vrhnete do audiovizuální tvorby za pomoci nejnovějších technologií! Tento předmět propojující oba světy je vhodný pro kohokoliv, kdo by se rád realizoval jak skrze klasické instalace nebo film, tak interaktivní zábavu virtuálních světů počítačových her. Taktéž akademicky zpracovává prvky internetové kultury, jež často plní roli umění ve veřejném prostoru, a jejich vývoj až po současnost, kdy se umělcům otevírají zcela nová pole pro tvorbu i šíření svých děl. 

Přednáší MgA. Zdeněk Svejkovský, Ph.D., z Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Grid Computing (NI-GRI) 

Web předmětu; typ: magisterský, volitelný; počet kreditů: 5; rozsah: 2 + 1; jazyk: AJ

Stejně jako je záhodno rozdělit si v partě zpracování zkouškových otázek, výpočty v gridu umožňují využít všechny dostupné výpočetní zdroje. Tím je zajištěna plynulost práce a konzistentní výstupy bez zahlcení jednoho superpočítače. Ten ostatně ani po pár letech nemusí být už tak super. Není ale nad rozdělení procesů a zpracovávaných dat po síti mezi různé počítače, které by jinak ležely ladem. „Co se hýbe, žije, co stojí, hnije,“ říkal Tomáš Baťa a měl pravdu, data musí téct a větráky se točit! Pro příklad využití nemusíme ani chodit tak daleko do minulosti, v době pandemie mohl každý připojit své zařízení do sítě, která se snažila pochopit nový virus a najít vakcínu. A pamatujete na PS3? Tahle mašinka dovedla nejen spustit The Last of Us, ale také pomoci lékařům s tzv. skládáním proteinů v rámci projektu Folding@Home Stanfordovy univerzity

No a teď se o této úžasné technologii můžou učit studenti na FIT ČVUT v rámci předmětu Grid Computing (NI-GRI) pod Katedrou počítačových systémů. Předmět je veden doc. Andrém Sopczakem, Ph.D., z ÚTEF ČVUT, který pracuje dlouhodobě na velkých projektech v CERNu a má unikátní zkušenosti s tímto typem výpočetní infrastruktury. 

Advanced Program Testing (NI-APT) 

Web předmětu; typ: magisterský, volitelný; počet kreditů: 5; rozsah: 2 + 1; jazyk: AJ

Jak známo, nikdy si nemůžeme být jistí, že náš program funguje správně. Měli bychom ale vymyslet co nejvíce způsobů, jak jej rozbít, a následně jej na takové situace připravit, abychom si alespoň dodali více důvěry v náš postup. Cílem tohoto nového předmětu je představit pokročilé techniky testování programů nad rámec psaní jednotkových testů, aby se studenti naučili předcházet vzniku hrozeb při neočekávaných vstupech. Garantem předmětu bude Pierre Donat-Bouillud, Ph.D.

Practical Deep Learning (NIE-PDL)

Web předmětu; typ: magisterský, volitelný; počet kreditů: 5; rozsah: 2 + 1; jazyk: AJ

Hluboké učení je s popularizací AI všude kolem nás. Hovoří se o něm nejen v odborných publikacích, ale dost možná ovládlo nejednu konverzaci ve vašem oblíbeném názorovém periodiku nebo zpravodajském webu. NIE-PDL seznámí studenty s tímto tématem hlouběji (to se přímo nabízí) za pomoci oblíbeného open-source nástroje pro strojové učení PyTorch. Studenti si vyzkouší vývoj a trénování neuronových sítí na tématech počítačového vidění a zpracování přirozeného jazyka.

Personalized Machine Learning (NIE-PML)

Web předmětu; typ: magisterský, volitelný; počet kreditů: 5; rozsah: 2 + 1; jazyk: AJ

Tohle je osobní! Skutečně, tato podkategorie strojového učení je mimo jiné zodpovědná za podezřele přesná doporučení ve virtuálním světě. Tvoří předpoklady a modely na základě sběru dat týkajících se jedinečných subjektů, jednotlivců i typových skupin. Využití je však mnohem širší a blahodárnější, než jak může na první pohled vyznít. PML nalezneme například ve zkvalitňování výuky na základě specifických potřeb jednotlivce, v medicíně a obecném chemickém průmyslu. Zaměření předmětu je zejména na přelomové modely benefitující výzkumnou i komerční společnost.

Strojové učení v praxi (NI-MLP)

Web předmětu; typ: magisterský, volitelný; počet kreditů: 5; rozsah: 2 + 1; jazyk: CZ

Někdo jenom jako buzzword, jiný skutečně smysluplně, ale obecně každý chce dnes do svého projektu zapojit strojové učení. Aby studenti zvládli porozumět zadavateli a následně vhodně implementovat jeho představy, provede je tento předmět všemi kroky dle standardní metodiky CRISP-DM, a to nejen teoreticky, ale i prakticky. Zpracovat reálná data, popsat proces a vyhodnotit výkonnost navrženého modelu, to vše v jedné přehledné zprávě.