Zasedání AS FIT

První zasedání nového Akademického senátu FIT

Nedávno jsem byl zvolen na post studentského senátora Akademického senátu FIT (AS FIT). Ve středu 12. ledna 2022 proběhlo první zasedání, které bylo zároveň i mým úplně prvním. Jak takový akademický senát probíhá a co se na něm řešilo?

Na konci roku roku 2021 proběhly volby do Akademického senátu FIT pro volební období 2021–2024. Mé jméno je Petr Šťastný a byl jsem zvolen jako jeden ze čtyř studentských zastupitelů. Společně s dalším členem studentské sekce, Tomášem Nováčkem, vám budeme prostřednictvím časopisu přinášet informace o dění v Akademickém senátu.

Hned po schválení programu začala volba předsednictva AS FIT. Předsednictvo se skládá z předsedy, který senát vede, předsedajícího (který vede zasedání senátu) a tajemníka, který se stará mimo jiné o zápisy ze senátu. Poměrně jednoznačně jsme si zvolili za předsedu Standu Jeřábka a za předsedajícího Tomáše Nováčka. U tajemníka proběhl přátelský souboj mezi členy KTI, nakonec jsme se ale usnesli na Dušanu Knopovi. Volby probíhaly tajně, to znamená, že každý člen senátu vyfasuje lísteček, kde zaškrtne ano/ne, a hodí ho do fakultní urny. Doteď jsem ani nevěděl, že nějakou máme!

Tajemník mimo jiné řeší i takové věci jako pořizování zápisu. Což, ač to tak nezní, bývá poměrně náročná činnost. Hlavně proto, že člověk musí jednak dávat pozor, co se děje, jednak se do diskuze čas od času vložit, a u toho všechno zapisovat. A to vůbec není jednoduché. Proto jsme na této schůzi navrhli panu děkanovi, jestli by bylo možné zařídit externího zapisovatele. Příště by tak snad měl mít tajemník během schůze méně práce, a mohl se více věnovat dění.

Následoval souhlas senátu s návrhem Vědecké rady FIT (VR), který senátu poskytl děkan. Jedna z pravomocí akademického senátu je vyjadřovat se k tomuto seznamu, na základě čehož poté děkan může ještě pozměnit skladbu budoucí vědecké rady. V úvahu se bere třeba docházka na schůzky minulé VR, pracovní vytíženost a spousta dalších faktorů, na základě čehož se AS může vyjádřit o jednotlivých potenciálních členech. A přesně to se stalo na tomto zasedání. AS odhlasoval neschválení jednoho navrženého člena VR, a tak pan děkan navrhne jiného člena.

Dalším bodem bylo schválení strategického záměru pro rok 2021. Strategický záměr neurčuje krátkodobé směřování fakulty, ale definuje, do čeho bude fakulta investovat především státní prostředky v příštích letech. Spousta programů, které poskytují finance na různé projekty, jsou vázané tím, aby téma projektu bylo zmíněné ve strategickém plánu. Je proto poměrně důležité, aby se nezapomnělo na nějakou klíčovou oblast. Při zasedání tedy bylo důležité podrobně projít celý strategický plán a doladit jej do nejmenších detailů.

Ke konci zasedání se rozohnila diskuze na poměrně nevinně vypadající téma. Nadhodil jsem totiž vzdělávání místních vyučujících. Mým původním cílem bylo upozornit na to, že noví cvičící (jako jsem třeba já nově asistent v PA1) nebo i vyučující (třeba z řad doktorandů) často nemají žádné formální učitelské vzdělání. V mnoha případech to vůbec nevadí – všichni asi známe spoustu velmi kvalitních učitelů a sám můžu říct, že na FIT jich máme opravdu hodně. Ale bylo by hezké, kdyby tady přece jenom nějaká pomoc novým cvičícím a vyučujícím byla. Byť třeba jen v podobě povídání o různých tipech a technikách, co funguje a co ne. Ukázalo se, že pohledů na tuto problematiku je opravdu spousta. 

Do debaty se zapojil skoro celý senát, a to včetně několika hostů. Po velmi dlouhé diskuzi z mnoha stran jsme se shodli na tom, že se vlastně nedohodneme a každý má na problém odlišný názor a odlišný nápad, jak jej řešit. Od předsemestrální schůze vyučujících, aby mohli zkušenější předat svoje zážitky nováčkům, přes jmenování někoho, kdo bude po domluvě navštěvovat cvika méně zkušených kolegů, až po pravidelné víkendové semináře za účasti profesionálů. Shodnout se na tom, co je nejlepší řešení, ale není tak jednoduché. Momentálně tak plánujeme další schůzi, kde se už snad  dobereme k řešení, které bude vyhovovat všem.

Ze svojí první schůze mám jako student moc dobrý pocit. Je úžasné, že zde může promluvit každý student a když bude mít rozumný nápad, tak dokonce i něco změnit. Zasedání senátu se pravidelně účastní nejen děkan, ale i další – například vedoucí kateder nebo proděkani – takže ti, kteří reálně mohou věci měnit, když člověk přijde s realistickým podnětem. A to, že skutečně můžu přijít s problémem a společně ho na senátu vyřešíme, je skvělý pocit.

Další zasedání se bude konat v pátek 11. 2. od 13:30 hybridní formou. Chcete se zúčastnit nebo máte dotaz či připomínku? Napište předsedajícímu na tomas.novacek@fit.cvut.cz!

Autor: Petr Štastný a Tomáš Nováček
Foto: media.cvut.cz

Tomáš Nováček

Jsem ve svém živlu, když můžu být vždy a všude, nejlépe na nějaké vedoucí pozici, protože rád zadávám úkoly a hlavně se rád poslouchám. Proto jsem se kromě šéfredaktorování Buď FIT stal také vedoucím fakultního Seznamováku, organizátorem 111. narozenin, či zakladatelem FIT++. Kontaktovat mě můžete na novacto3@fit.cvut.cz.