FIT se brzo dočká vlastního Esport týmu!

Většina stereotypů je založena na alespoň špetce pravdy a ani studenti informatiky se bez nich neobešli. Dříve možná pravdivá, dnes je však vize ajťáka jakožto introvertního hráče League of Legends, který obědvá chipsy, relativně zašlá. Avšak ne všechny pozůstatky této představy jsou zcela mrtvé. 

Katedra aplikované matematiky zakládá esportový tým hráčů League of Legends, v rámci nového bakalářského předmětu BI-LOL. V čele celého projektu stojí vedoucí katedry Ing. Karel Klouda, Ph.D. s nadějí, že účast školy v herních turnajích nejen zaujme potenciální budoucí studenty, ale zároveň studenty něco naučí. Nejedná se totiž pouze o hraní, ale také o zkoumání vzorců chování oponentů. Zakončení předmětu bude formou semestrální práce, kde studenti vypracují potenciální taktiky proti nejčastějším herním strategiím a řádně vypočítají pravděpodobnosti jejich výhry. 

„Chceme ukázat, že matematika má místo v každém ohledu lidského života, včetně volnočasových aktivit,“ komentuje Klouda. „Doufáme, že studenty bude předmět bavit a zároveň se při něm naučí analyzovat chyby svých oponentů a reagovat na ně i pod tlakem hry. Zároveň však od studentů očekáváme, že to nebudou brát jako způsob, jak získat kredity bez práce. Semestrální projekty budou hodnoceny stejně jako u každého jiného předmětu, tedy nemilosrdně.”

Od zájemců se očekává základní znalost pravděpodobnostní matematiky, proto je jednou z podmínek zápisu splnění předmětu BI-PST (Pravděpodobnost a statistika). Samotný předmět se bude skládat ze cvičení, na němž se studenti jednou týdně sejdou v počítačové učebně a budou trénovat společně. Semestrální práci poté vypracují samostatně, přičemž mohou kdykoliv konzultovat své výpočty se cvičícím. 

Pokud vše půjde dle plánu, otevřou se první zápisy na letní semestr 2024 a tým MisFITs se stane novou pýchou ČVUT. 

Autor: Dominik Machula